Inzet in de gemeentediensten en bescherming van de omgeving.

Inzet in de gemeentediensten en bescherming van de omgeving.

Talrijke mogelijkheden!

Inzet in de gemeentediensten en bescherming van de omgeving

Zowel de doelstellingen van Natura 2000 en de milieukeurmerken, als de inspanningen van de voorbije jaren ten voordele van de milieubescherming, dragen bij aan het groeiend succes van het trekpaard voor het zachte boomslepen in het bos. Het trekpaard in de huidige condities inzetten spaart de omgeving en is economisch verantwoord. Dit wordt nogmaals duidelijk bij het groot aantal moderne installaties dat wordt gebruikt voor milieubeschermingswerken, ook deze zijn speciaal aangepast aan het trekpaard.

Vaak gaat het hier om kopie van oude werktuigen of om verbouwde tractoren: maaimachines – uit onze tijd met ronde balenpers - , hooimachine, een hark aangedreven door de eigen wielen, die dus enkel kan werken door de <<natuurlijke kracht>> van een trekpaard. In andere situaties worden de paarden ingezet voor zware werken zoals frezen, mulsen of eggen, met behulp van hulpmotoren die op de trekkar worden gemonteerd. Deze trekkarren zijn een recente ontwikkeling. Het gaat hier om voertuigen met enkele of dubbele as met twee, drie of vier wielen, voorzien van een draagvlak voor de bestuurder en gemonteerd voor de respectievelijke werktuigen.

Dankzij deze trekkarren zijn er machines en werktuigen die aangepast zijn aan de trekpaarden in zowat alle activiteiten van de landbouw. Dit verhoogt het aantal mogelijkheden om het trekpaard in te zetten en vergemakkelijkt zo de overgang van tractor naar paard.

Het gaat hier dus absoluut niet om een verouderde of oubollige manier van werken.

Door zijn lenigheid en beweeglijkheid kan het paard werken op dicht beboste oppervlaktes zonder schade te veroorzaken. Met zijn vaste voet heeft het paard geen probleem met steile hellingen. Zelfs op moerassige of ecologische kwetsbare bodems kan het werken zonder de kwaliteit van de ondergrond aan te tasten. En omdat het geen olie of brandstof nodig heeft en verbruikt, vervuilt het bovendien niets.

Verder draagt het gebruik van paarden in deze verzorgingsmethoden bij tot het overleven van deze bedreigde koudbloedpaarden. In de land- en bosbouw, maar ook in de gemeentediensten werden, of beter worden, trek- en werkpaarden vervangen door machines. Het is dus nodig en belangrijk het voordeel van deze trekpaarden te promoten.

Het ecomuseum van de Ardense trekpaarden "Robbesscheier" past dit reeds toe

"Robbesscheier" is een perfect voorbeeld van het doordacht inzetten van trekpaarden. In het behoud van landschappen en natuurbescherming zijn de meest voorkomende problemen de broze bodems en fauna en flora in de beschermde gebieden. Daarom kiest men ervoor om geen machines te gebruiken en zo schade te beperken. Het is hier dat trekpaarden hun volle efficiëntie bewijzen. Binnen de gemeentediensten bestaan er verschillende voorbeelden waarbij paarden worden ingezet in de steden, zoals bij het besproeien van de bloemen of het opruimen van het afval.

Het "Domaine touristique du cheval de trait ardennais - Robbesscheier" van Munshausen, gemeente Clervaux, zet zich er voor in dat het trekpaard, naast het gebruik ervan in cultuur en toerisme, ook wordt ingezet in de bescherming van de omgeving, de gemeentediensten en andere domeinen zoals landbouw en bosbeheer. Zowel de praktijk als casestudies hebben het nut van het trekpaard bewezen, zowel op vlak van haalbaarheid, efficiëntie als kostbesparingen en ecologie. Zijn inzet in de bescherming van de omgeving wordt steeds met verschillende werktuigen en apparaten getest en verbeterd.

Het  "Domaine touristique du cheval de trait ardennais - Robbesscheier" van Munshausen wil het hedendaagse gebruik van trekpaarden promoten door de vele voordelen ervan in natuurbescherming te delen met het grote publiek.

Voor meer informatie, contacteer ons op +352 92 17 45-1 of zend een mail naar info@touristcenter.lu

Lessen & opleidingen

Proefdagen of vervolmakingscursussen, wij bieden u aangepaste opleidingen aan.

Cursus boomslepen of huifkartocht

Heeft u er altijd van gedroomd om te werken met trekpaarden? Wij organiseren vrijblijvend een proefdag of zelfs een opleiding van meerdere dagen.

Contacteer ons op  +352 92 17  45 -1 of zend een mail naar info@touristcenter.lu

  • Inzet in de gemeentediensten en bescherming van de omgeving.
  • Inzet in de gemeentediensten en bescherming van de omgeving.
  • Inzet in de gemeentediensten en bescherming van de omgeving.
Terug