Evenementen

05.08 | 02.09

1 jul - 2 sep

Abdij
Clervaux

Gemeente Clervaux

Vergezeld met een monnik Benedictijnse leert u de geschiedenis van de abdij. De route wordt gedistribueerd in toeristische info.

Tijd: 14:30 uur | Plaats: Abdij | Reserveren verplicht tot zondag 16 uur | gratis

Tourist Center Clervaux
11, Grand-rue
L-9701 Clervaux

Tel: +352 92 00 72
Email: info@destination-clervaux.lu

Terug