Rondleiding in de abdij St-Maurice (de kerk en de crypte)

Rondleiding in de abdij St-Maurice (de kerk en de crypte)

07.01 | 04.02 | 04.03

Vergezeld met een monnik Benedictijnse leert u de geschiedenis van de abdij. De route wordt gedistribueerd in toeristische info.

Tijd: 14:30 uur | Plaats: Abdij | Reserveren verplicht tot zondag 16 uur | gratis

Tourist Center Clervaux
11, Grand-rue
L-9701 Clervaux

Tel: +352 92 00 72
Email: info@destination-clervaux.lu

Terug