Weeks "Trauliicht" | 21.10 - 03.11.2017

Weeks "Trauliicht" | 21.10 - 03.11.2017

Beet weeks from 21 October until 3 November 2016 in the Tourist Center Robbesscheier

Geschwë kommen déi éischt Räifer; d’Gromperen sin am Keller virun d’Lach tippt een en Tëmmer Rommelen wat Bätz, déi allerdéckst gëtt ausgehielecht a bannendran eng Käerz gestallt, en Trauliicht (Fränz Friesing)

Photoseries 2015

In the Luxembourg Ardennes, an old tradition used lanterns with frightening faces carved into beets. These lanterns, placed near to the stables, where meant to keep bad spirits and illnesses away from animals.

Different activities will be organized around this theme. Children will carve their own lanterns 

Contact et informations

Tourist Center Robbesscheier
1, Frummeschgaass
L-9766 Munshausen
Tel: 92 17 45 - 1

info@touristcenter.lu

 

 • Weeks "Trauliicht" | 21.10 - 03.11.2017
 • Weeks "Trauliicht" | 21.10 - 03.11.2017
 • Weeks "Trauliicht" | 21.10 - 03.11.2017
 • Weeks "Trauliicht" | 21.10 - 03.11.2017
 • Weeks "Trauliicht" | 21.10 - 03.11.2017
Back